Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 –  Begripsomschrijving
ARTIKEL 2 –  Toepasselijkheid
ARTIKEL 3 –  De overeenkomst
ARTIKEL 5 –  Annulering
ARTIKEL 6 –  Korting
ARTIKEL 7 –  Schade
ARTIKEL 8 –  Wachttijd
ARTIKEL 9 –  Overmacht

Artikel 1: Begripsomschrijving
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Website: www.taxiairportschiphol.nl.
2. Reiziger: persoon die door de taxi vervoerd wil worden.
3. Passagier: persoon die gebruik maakt van de vervoersovereenkomst.
4. Vervoerder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, diens personeel daaronder begrepen, die zich verbindt personen te vervoeren per auto.
5. Vervoersovereenkomst: de tussen reiziger/opdrachtgever en vervoerder afgesloten overeenkomst om taxivervoer te verrichten.
6. Directe bestellingen: taxi met spoed althans zo snel mogelijk.
7. Overmacht: situatie waar passagier niks aan kan doen.

Artikel 2: Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de voervoersovereenkomst tussen reiziger/opdrachtgever en vervoerder afgesloten overeenkomst om taxivervoer te verrichten.

Artikel 3: De overeenkomst
3.1 De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod.
3.2 De overeenkomst wordt aangegaan voor het tarief zoals vermeld via de website.
3.3 Tarieven van een bus zijn vanzelfsprekend hoger dan een personenauto.

Artikel 4: Betalingswijze
4.1 Reiziger kan online gebruik maken van diverse betalingsmogelijkheden te weten ideal, paypal, mastercard, sofortbanking en visa.
4.2 Reiziger kan in het vervoer gebruik maken van diverse betalingsmogelijkheden te weten pinnen, creditcart en cash.

Artikel 5: Annulering
Indien een online vervoersovereenkomst wordt geannuleerd binnen 45 minuten, is de reiziger geen annuleringskosten verschuldigd. Annuleringskosten zijn wel van toepassing indien:
– 45 minuten zijn verstreken bij een online vervoersovereenkomst. Een bedrag ter hoogte van 10 euro wordt in rekening gebracht;
–  vervoersovereenkomst van een directe bestellingen die een enkele moment later afgezegd wordt. Een bedrag van 8 euro annuleringskosten wordt in rekening gebracht.

Artikel 6: Korting
Op retour vanaf Schiphol ontvangt de passagier altijd 2,50 euro korting. Bij het niet optijd arriveren van de vervoerder bij de bestemming, heeft de passagier recht op 5% compensatie.

Artikel 7: Schade
Passagier is in geval van schade bij schade aan auto’s van taxiairportschiphol.com  of een extern partij die is opgelopen door de passagier, aansprakelijk.

Artikel 8: Wachttijd
Bij een pick-up wacht de vervoerder 45 minuten na landing van vliegtuig.
De actuale landingstijden worden gecontroleerd door de vervoerder. Bij het niet verrichten van enige communicatie is de vervoerder gerechtigd de bestemming te verlaten en wordt het volledige ritbedrag in rekening gebracht.

Artikel 9: Overmacht
Artikel 8 komt te vervallen bij sprake van overmacht. Onder overmacht wordt niet verstaan een uitgevallen telefoon vanwege het feit dat er bij begin van communicatie gemeld wordt waar de vervoerder wacht op de passagier.